Wat is scheidingsmediation?

Wat is scheidingsmediation?

Bij scheidingsmediation wordt u door een professionele mediator geholpen uw huwelijk of relatie op een respectvolle en evenwichtige wijze te beëindigen. Bij deze vorm van mediation is er aandacht voor alle betrokkenen en wordt er een situatie gecreëerd die het mogelijk maakt met respect voor de belangen van alle partijen rekening te houden en te komen tot verdeling, waarin alle partijen zich kunnen vinden.
 
Wist u dat wanneer de scheiding niet wordt begeleid door een professional de kans op een vechtscheiding groter is dan onder begeleiding van een scheidingsmediator? En helaas zijn er bij een vechtscheiding alleen maar verliezers. U wilt toch ook op een respectvolle wijze met oog op uw beider belang en dat van uw kind(eren) uw huwelijk of relatie beëindigen?
 
Mijn advies is dan ook; Laat het geen vechtscheiding worden! Zeker voor kinderen zorgt dit er voor, dat een toch al moeilijke situatie alleen maar verergert. Ik help u een situatie creëren waarbij communicatie in het belang van de kinderen altijd centraal staat. U blijft immers de ouder van uw kind, ook na de scheiding.