Wat is Conflictcoaching?

Wat is Conflictcoaching?

Conflictcoaching is een vorm van mediation, gericht op het groepsproces om met elkaar van de tegengestelde belangen weer gezamenlijke groepsbelangen te maken. Bij een geslaagde groepsmediation weten de deelnemers beter wat ze aan elkaar hebben. De doelstellingen en de wijze waarop door elke deelnemer gewerkt kan worden aan het gezamenlijke doel/resultaat is weer duidelijk.
 
Conflictcoaching wordt toegepast in de volgende situaties;

     

  • De familierelatie staat onder druk omdat er door miscommunicatie een tweedeling is ontstaan.
  • De prestatie van uw team ligt onder de doelstellingen omdat onderlinge wrijving zorgt voor een lagere productiviteit en/of verhoogd ziekteverzuim.
  • Er heerst een broeierige sfeer in de klas en er ontstaan samenscholingsverbanden, waardoor leerlingen een minder prettig werkklimaat ervaren en ze minder presteren.
  • Binnen uw wooncomplex is er sprake van overlast door geluid, huisvuil of parkeeroverlast en het lukt u niet om hierover afspraken met de buren te maken.

 
Bent u geïnteresseerd? U kunt vrijblijvend, telefonisch 06 46296909 of per mail contact met mij opnemen.