Werkwijze

Werkwijze

Conflictcoaching vindt altijd in co-mediation plaats waar bij er meerdere mediators en coaches  zijn betrokken. Conflictcoaching is maatwerk! De volgende leidraad kan worden aangehouden voor de werkwijze bij conflictcoaching.

 

  • Intake per deelnemer door middel van een vragenlijst.
  • Kickoff
  • Groepsessies van maximaal 2 uur per keer.
  • Nazorg om het behaalde resultaat te borgen.